Eladó 34 341 01

A képzés rövid leírása:
Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

A szakképesítés rövid, jellemző leírása:
A szakképesítéssel rendelkező képes:
• segíteni az árubeszerzést
• átvenni az árut
• készletezési, raktározási feladatokat végezni
• értékesítési tevékenységet végezni
• ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

A szakképesítés alapadatai
• Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
• Elméleti képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 10%-a
• Gyakorlati képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 60% - a
• Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama
• 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 84 óra

A szakképzésbe történő belépés feltételei
• Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
• Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Kereskedelem szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
• Szakmai előképzettség: —
• Előírt gyakorlat: —