Ipari gépész 34 521 04

A képzés rövid leírása:
Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése.

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

• gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni,
• áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát elhárítani,
• hőerőgépeket szerelni, javítani, hibát elhárítani,
• gépeket és berendezéseket üzembe helyezni gépkönyv alapján,
• elvégezni a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken,
• meghibásodás esetén elvégezni a hibás alkatrészek cseréjét javítás utáni beüzemeléssel,
• szükséges mértékű műszeres méréseket végezni, azok eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítésével,
• munkavégzése során a szabványos minőségi követelményeket biztosítani,
• katalógusokból, szabványból, pótalkatrészeket kiválasztani,
• a munkavégzés és üzembe helyezés során a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat betartani,
• kézi és gépi forgácsolásokat végezni,
• forgács nélküli hidegalakításokat végezni,
• forrasztásokat, hegesztéseket készíteni,
• egyéb fémipari munkákat végezni,
• gépszereléseket, gépbeállításokat és üzembe helyezéseket végezni,
• műszaki rajzokat olvasni, értelmezni és készíteni,
• jegyzőkönyvet készíteni,
• műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végezni,

A szakképesítés alapadatai:
• Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
• Elméleti képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 10%-a
• Gyakorlati képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 60% - a
• Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
• 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 84 óra

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
• Iskolai előképzettség alapfokú iskolai végzettség
• Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
• Szakmai előképzettség: -
• Előírt gyakorlat: -
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: -