Szakács 34 811 04

A képzés rövid leírása:
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó ipari egységekben, háztartásokban.

A szakképesítés rövid, jellemző leírása:

• az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni
• felmérni a meglévő készletek mennyiségét
• rendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni
• előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket
• nyersanyagokat előkészíteni
• különféle ételeket készíteni
• az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni
• különleges ételkészítési technikákat alkalmazni
• a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
• nagykonyhai berendezéseket üzemeltetni
• technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni

A szakképesítés alapadatai

• Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
• Elméleti képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 10%-a
• Gyakorlati képzési idő: a nappali rendszerű oktatás minimum 60% - a
• Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
o 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 84 óra

A szakképzésbe történő belépés feltételei

• Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
• Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
• Szakmai előképzettség: —
• Előírt gyakorlat: —
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek