Vendéglátó-üzletvezető 35 811 02

A képzés rövid leírása:
A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzlet működési folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat, felelősséggel tartozik a rá bízott eszközökért.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

• létrehozni és működtetni a vendéglátó vállalkozást
• humánerőforrás-gazdálkodást folytatni
• költség-haszon elemzést végezni
• elemezni és optimalizálni a költséget és eredményt, az eredmény felhasználására javaslatot tenni
• gazdálkodni az anyagi erőforrásokkal
• gazdasági elemzéseket végezni és döntéseket hozni
• működtetni a vendéglátó egység marketing tevékenységét
• külső-belső kommunikációt folytatni és menedzselni
• meghatározni a vendéglátó üzlet áru- és szolgáltatásválasztékát
• kapcsolatot tartani a hatóságokkal
• irányítani a vendéglátó üzlet működését
• irányítani a beszerzési, raktározási, termelési és értékesítési folyamatokat
• kezelni a reklamációt
• megszervezni és irányítani a pénzügyi, adózási és számviteli folyamatokat
• megtartatni az érvényben lévő előírásokat, szabályokat
• követni a szakmai trendek változásait
• biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

A szakképesítés alapadatai:

• Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
• Elméleti képzési idő aránya: 50 %
• Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %
• Szintvizsga: –
• Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

• Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
• Bemeneti kompetenciák: –
• Szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, 34 811 06 Fogadós szakmai végzettség megléte
• Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat