Szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő évfolyamai
nappali tagozat

A képzés célja, rövid jellemzése:
A szakközépiskolások érettségi vizsgára való felkészítése két év alatt a 12. és 13. évfolyamon.
Feladata az általános műveltség kiterjesztése és elmélyítése, a magasabb műveltség megszerzése és megalapozása, az érettségi vizsgára és a munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.
A képzés olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai és szakmai) tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit. A felnőttoktatás megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, felsőfokú továbbtanulás és munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés megszerzésének lehetőségét.

Bemeneti követelmény: A korábbi szakmunkásképző iskolákban / szakiskolákban kiadott szakmai OKJ-s bizonyítvány megléte, amely kivált egy kötelező érettségi tantárgyat. Felső korhatár 25. életév.

Oktatott tantárgyak:
• Magyar nyelv és irodalom
• Matematika
• Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
• Idegen nyelv (angol vagy német)
• Természetismeret
• Informatika
• Testnevelés és sport
• Osztályközösség-építés

Munkarend: nappali