Burkoló

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

· alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit,
· értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
· a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
· alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
· a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
· vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
· speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
· falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
· térburkolatokat készteni
· a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
· szükséges munkaállványt építeni és bontani
· a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
· munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
· munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
· gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
· gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
· átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről